เว็บตรง

เว็บตรง ทุนมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นถึง 3%

เว็บตรง ทุนมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นถึง 3%

เว็บตรง รัฐบาลฝรั่งเศสกำลังเพิ่มขนาดของเงินช่วยเหลือที่มอบให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเกือบครึ่งล้านคน ถึง 3% เพื่อช่วยพวกเขารับมือกับต้นทุนที่สูงขึ้น รายงานโดยThe Connexion นักเรียนประมาณ 100,000 คนจากภูมิหลังที่ด้อยโอกาสจะได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้น 3% สำหรับปีการศึกษานี้ นักเรียนอีก 350,000 คนจะได้รับทุนสนับสนุนเพิ่มขึ้น...

Continue reading...

เว็บตรง ค่าเล่าเรียนของนักเรียนต่างชาติเป็นดาบสองคม

เว็บตรง ค่าเล่าเรียนของนักเรียนต่างชาติเป็นดาบสองคม

เว็บตรง การมีอยู่และระดับของค่าเล่าเรียนเป็นหนึ่งในประเด็นที่มีการถกเถียงกันอย่างถึงพริกถึงขิงที่สุดในการอภิปรายนโยบายการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน อย่างน้อย 10 ประเทศในกลุ่ม OECD ได้ดำเนินการปฏิรูปในด้านนี้ตั้งแต่ปี 2010อย่างไรก็ตาม การสร้างสมดุลที่เหมาะสมนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ด้านหนึ่ง ค่าเล่าเรียนที่สูงขึ้นมีส่วนช่วยให้ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีเงินทุนสนับสนุนดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่งบประมาณสาธารณะมีจำกัด ในทางกลับกัน ค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นสามารถสร้างภาระให้ครอบครัวที่มีบุตรเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีฐานะทางการเงินจำกัด...

Continue reading...